Miten autoilu kehittyi Suomessa 1920-1950-luvuilla?

 

Autoilu kehittyi Suomessa aluksi pikkuhiljaa, mutta maan taloudellisella kasvukaudella oli suurta merkitystä myös Suomen autojen määrään 1920-luvulla. Tällä sivulla kerromme lisää siitä, kuinka autoilu kehittyi Suomessa 1920-1950-luvulla.

1910-luvulla autoja oli Suomessa vielä melko vähän

Vielä 1910-luvun puoliväliin tultaessa Suomessa oli ainoastaan noin 1 000 yksityisautoa. Näistä kolmasosa löytyi Helsingistä eli Helsingin ulkopuolella autojen määrä oli erittäin vähäinen ja auton näkeminen olikin suuri, ihmetystä herättänyt asia.

1920-luvun taloudellisella kasvukaudella oli suuri merkitys Suomen automäärään

1920-luvulla Suomessa elettiin taloudellisen kasvukauden aikaa. Tämä vaikutti merkittävällä tavalla myös autojen määrään. Tilastojen mukaan vuoden 1929 ajoneuvokanta piti sisällään jo reilut 40 000 autoa. Automobiilien sekä moottoripyörien katsastamisesta sekä rekisteröimisestä päätettiin valtioneuvoston taholta 1922. Suomea voidaankin pitää Euroopan tasolla edelläkävijämaana tässä asiassa.

Kieltolaki vaikutti merkittävästi autojen yleistymiseen

Myös kieltolaki vaikutti autokannan kasvuun mielenkiintoisella tavalla. Kieltolaki käynnisti nimittäin pirtun salakuljetuksen ja tähän tarvittiin tietysti ajoneuvoja. Kieltolaki oli voimassa vuodesta 1919 alkaen vuoteen 1932 asti eikä sen aikana saanut lain mukaan valmistaa itse tai myydä alkoholipitoisia juomia. Kieltolaissa suhtauduttiin ankaralla tavalla pirtun salakuljetukseen. Tähän tarkoitukseen käytetyn ajoneuvon saattoi nimittäin menettää valtiolle. Satoja autoja menetettiin tämän vuoksi valtiolle, mikä kertonee siitä, kuinka suuressa määrin pirtua salakuljettiin maahan kieltolain aikana.

mh-squared-lite