Millaisia uusia temppuja tulevaisuuden autot osaavat?

Autolla on takanaan pitkä ja mielenkiintoinen historia. Kuitenkin sen tulevaisuus voi olla vielä entistäkin kiinnostavampi – oletetaanhan tulevaisuuden autojen osaavan erilaisia temppuja. Osa jopa epäilee, tarvitseeko tulevaisuuden autoja edes ajaa itse, vai hoitavatko ne homman täysin itsenäisesti.

Millaisia uusia ominaisuuksia tulevaisuuden autosta todennäköisesti löytyy?

Erilaiset käyttäjätunnistimet ovat tuttuja jo esimerkiksi kännyköistä; jo nyt parhaimmat kännykät tunnistavat omistajansa tämän sormenjäljen perusteella. Myös autoihin on tulossa tunnistinjärjestelmä, joka tunnistaa omistajansa kasvot. Auto osaa myös säätää automaattisesti peilit, ohjauspyörän sekä sisälämpötilan. Se osaa myös valita sellaiset radiokanavat, joista kuljettaja erityisesti pitää. Autoista onkin tulossa entistä enemmän kuljettajan mieltymyksen huomioivia.

Tuntopalaute on erittäin tärkeä osa tulevaisuuden autoa. Tämä palaute on osa eleohjausjärjestelmää, jossa hyödynnetään ultraääniantureita. Nämä anturit pystyvät tunnistamaan kuljettajan eleet sekä antamaan hänen eleistään palautetta. Kosketusnäytölle on tulossa myös tuntopalaute, jonka avulla näytön painikkeet tuntuvat aivan todellisilta. Tulevaisuuden autossa voi siis käyttää kosketusnäytön ruutuja ilman, että näitä ruutuja tarvitsee lainkaan koskea. Tämän toivotaan parantavan liikenneturvallisuutta, koska kuljettajan ei tarvitse siirtää katsettaan tiestä voidakseen käyttää kosketusnäytön painikkeita.

Tulevaisuuden autojen kohdalla puhutaan myös haptisesta kosketusnäytöstä, joka on jo saanut arvostetun innovaatiopalkinnon. Lähitulevaisuudessa tällaisia kosketusnäyttöjä pyritään valmistamaan sarjatuotantona, mikä toisi uusimman tekniikan yhä useamman kuljettajan ulottuville.

Myös ulkopeilien osalta tulevaisuuden autoissa tapahtuu suuria parannuksia. Ulkopeilit nimittäin korvataan digitaalisilla ja niihin liitetään videoantureita, joiden avulla kuljettaja näkee auton ulkopuolelta otettua kuvaa kulkuneuvonsa sisäpuolelle asennetuista näytöistä. Kuvat tarjoavat erilaista näkymän laajuutta ajonopeuden mukaan. Kun ajetaan maantiellä, on kuljettajan tärkeintä nähdä auton takana tapahtuvat asiat, kun taas kaupungissa ajettaessa on tärkeää nähdä ajoympäristö laajemmin.

Tarvitaanko tulevaisuudessa lainkaan kuljettajia?

Moni epäilee, ettei tulevaisuudessa tarvita enää varsinaisia kuljettajia lainkaan, vaan auto hoitaa ajamisen täysin automaattisesti. Automatisoidusta ajamisesta puhutaankin paljon. Toisaalta täysin ilman kuljettajaa automaattinenkaan auto tuskin ainakaan aivan lähitulevaisuudessa kulkee. Automatisoitua ajovaihtoehtoa ei nimittäin voi välttämättä valita kaikille reiteille. Joissakin tilanteissa kuljettajan on myös ajettava itse ja usein auto ilmoittaakin, kuinka pitkän ajan päästä kuljettajan tulee siirtyä takaisin vastuulliseksi kuljettajaksi.

Tulevaisuuden autojen älysovellukset tuovat mukanaan monia uusia käyttömahdollisuuksia

Erilaiset älysovellukset ovat nykypäivää ja tulevaisuudessa ne ovat entistä enemmän nykypäivää myös autoissa. Esimerkiksi älykotisovellus auttaa autoa yhteydenpidossa kodin kanssa. Sovelluksen avulla voi tarkistaa vaikkapa kotona vallitsevan lämpötilan sekä jääkaapista löytyvän ruokamäärän. Eräs sovelluksen näppärä ominaisuus on, että sen avulla on mahdollista lähettää kauppalista ruokakaupan kotiinkuljetukselle. Kiireiselle ihmiselle tämä voi tuoda odotettua helpotusta.

Tulevaisuuden auto pystyy myös viestimään toisten autojen kanssa – eikä vain autojen, vaan hyvin varustellut autot saavat tiedon myös polkupyöristä ja muista tienkäyttäjistä. Myös tämän ominaisuuden toivotaan vähentävän onnettomuuksia sekä parantavan liikenneturvallisuutta yhteentörmäyksiä vähentämällä.

Ajo- ja liikenneturvallisuuden parantaminen onkin yksi tärkeimmistä tavoitteista ja haasteista suunniteltaessa tulevaisuuden autoja, sillä vaikka liikenneturvallisuuden eteen onkin tehty paljon työtä, valitettavan paljon ihmisiä kuitenkin kuolee liikenteessä vuosittain. Moni onnettomuus johtuu inhimillisestä virheestä, mutta autojen tekniikan yleistyessä ja lisääntyessä voidaan kysyä, kuinka pitkälle turvallisuudesta huolehtiminen voidaan jättää koneiden varaan – kuinka huolehtia siitä, etteivät tekniset viat aiheuta lisää onnettomuuksia?

mh-squared-lite