Autojen historian lyhyt oppimäärä

 

Auton historia on mielenkiintoinen. Jo Leonardo da Vincin kerrotaan pohtineen, kuinka jousivoimaa voitaisiin käyttää kulkuneuvoissa ja luoda näin itsestään liikkuvia ajoneuvoja. Lopulta Isaac Newton keksi ajatuksen autosta, joka liikkuisi käyttäen voimanlähteenään höyrypurkausta.

Ensimmäiset autot toimivat höyrykoneella

Aivan ensimmäiset autot toimivat höyrykoneella. Tuolloin elettiin 1700- ja 1800-lukujen vaihdetta. Monet pitävät Nicolas Josef Cugnot’n kehittämää kolmipyöräistä höyryautoa maailman ensimmäisenä autona. Kyseinen auto valmistui vuonna 1769. Se liikkui neljä kilometriä tunnissa ja se oli tarkoitettu armeijan käytettäväksi esimerkiksi tykkien vetämiseen.

Linjaliikenteessä höyryautoja alettiin käyttää vuonna 1832. Tämä tapahtui Isossa-Britanniassa. Autojen kehitykseen ja yleistymiseen vaikutti negatiivisella tavalla se, että rautatieliikenteen suuret vaikuttajat vastustivat autoteollisuuden kehitystä. Autoille asetettiin esimerkiksi suuria siltamaksuja, mikä teki autolla ajamisesta huomattavasti hevosvaunuilla ajamista kalliimpaa. Punaisen lipun laki vaikeutti erityisesti auton voittokulkua, koska lain mukaan autolla ajettaessa sen edessä piti kulkea jalankulkija, joka heilutti punalippua varoittaakseen muuta liikennettä lähestyvästä autosta. Laki oli voimassa yli 30 vuotta ja vaikeutti huomattavalla tavalla autojen teknistä kehitystä. Myös ajonopeudet olivat luonnollisesti lain voimassaolon aikana matalia.

Sähkö- ja kaasuautot seurasivat höyryautoja

Höyryautoissa oli ominaisuuksia, kuten suuri painekattila sekä polttoaineen tarve, jotka haittasivat höyryautojen saamista yleiseen käyttöön. Tästä syystä alettiinkin kokeilla muita vaihtoehtoja, kuten sähköä ja kaasua. Sähköautojen negatiivinen puoli oli kuitenkin niiden akkujen painavuus. Lisäksi oli vaikeaa saada autoille riittävä käyttösäde. Tästä syystä myös kaasua kokeiltiin auton energialähteenä. Näiden autojen osalta suurimmaksi ongelmaksi nousi kuitenkin kaasun varastoimiseen liittyvät ongelmat.

Ensimmäinen polttomoottorilla toimiva auto valmistettiin vuonna 1885

Vuosi 1885 on tärkeä auton ja autoilun historiassa, koska tuolloin valmistettiin ensimmäinen polttomoottorilla toimiva auto. Karl F. Benz valmisti kyseisen auton ja kuten nimestäkin voidaan päätellä, toimi hän myös Mercedes-Benz-konsernin perustajana. Gottlieb Daimler kehitti myös polttomoottoriauton lähes samaan aikaan Karl F. Benzin kanssa, mutta yleensä nimenomaan Benziä pidetään ensimmäisen nykyaikaisen auton valmistajana.

Museoautot ja muut vanhat autot kiehtovat monia alan harrastajia

Moni autoharrastaja on kiinnostunut nimenomaan museoautoista, mikä ei olekaan ihme – ovathan vanhat autot melko kiehtovan näköisiä. Monen mielestä entisajan autojen muotoilu oli huomattavasti nykyistä linjakkaampaa. Monen harrastajan kohdalla myös omat lapsuusajan muistot saattavat vaikuttaa omiin automieltymyksiin; tiettyyn automerkkiin tai -malliin saattaa liittyä erityisen positiivisia lapsuusajan muistoja. Autolla on saatettu ajaa kenties mummolaan, jossa on vietetty ihania kesiä uiden ja keräten mansikoita tai kenties autoon liittyy muita mukavia muistoja. Museoissa on nähtävillä monien merkkihenkilöiden vanhoja autoja, jotka herättävät runsasta kiinnostusta. Auto kertoo aivan omaa tarinaansa kyseisestä ajasta.

mh-squared-lite